Savanorių suvažiavimas - KITAS VARIANTAS

KITO VARIANTO savanorių suvažiavimas: kas vyko Aukštam dvarely

Yra metuose toks stebuklingas metas, kai žvėrys žmonių balsais prabyla, vanduo vynu virsta ir daugybė kitų įvairių monų vyksta.

Bet ne apie tai aš noriu paporint šiame pasakojime. O apie kitus įstabius dalykus, kurie vyko Aukštam dvarely. Kur tikosi Vilniai, Kaunai ir Ne-Kaunai. Taigi nuo pradžių papasakosiu viską.

Šaltą žiemos dieną atvykom į dvarelį. Pasitiko kaip ponus – šiltai pakavojo, valgyt ir gerti davė.
Na ir kaip gi ponulių ir damelių sueiga be medžioklės. Bet klausykite, keisti dalykai čia pradėjo darytis. Davė sąrašą trofėjų and popieruko ir griežtai liepė visus nupaveiksluoti. Pamintyjau, kad keista čia medžioklė randasi. O jau kokių dyvų tam sąraše būta: ir ugnį atrasti reikėjo, ir Olimpo dievus nupaveiksluoti, ir Titaniką su visais jo griekais išgelbėti. Bet žmonės, žinokitės, ir išradingumo mūsų ponulių būta, jau tiek visko pripaveikslavo, o geriausi medžiotojai ne tik didelei garbei liko, bet ir po gerą dovaną gavo.

Ir kaip gi balius be žaidimų. Tik keistą žemaitišką pavadinimą visam tam davė – „Tym buldingas”. No bet smagu buvo. Ir minkles mynėm, ir akmenis skaičiavom, ir vandenį ant marškinių nešiojom. Trumpai drūtai – smagu buvo. O ir pažįstami geriau patapom. O jau linksmybės kokios po to kilo – tai net sunku žodžiais nusakyti.

Kaip gerai ir aš ten buvau, alų midų gėriau per barzdą varvėjo, nieko burnoj neturėjau.

Submit a Comment