Nauja verslumo ugdymo programa - KITAS VARIANTAS

Dešimtyje Lietuvos mokyklų – nauja verslumo ugdymo programa

2011 m. balandžio 11 d., Vilnius. Dešimtyje Lietuvos mokyklų pradedama diegti nauja verslumo ugdymo programa „TOC for Education“. Ji leis moksleiviams ir mokytojams apie verslumą pradėti kalbėti naujai, įtraukti iki šiol nenaudotas priemones ir ugdymo būdus. ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas – verslumo  ugdymo  modelio „TOC for Education“ (angl.Theory of Constraints for Education), skatinančio netradicines ugdymo formas, integravimas į bendrojo lavinimo programas vykdančias mokyklas. Projektu siekiama mokytojams, mokiniams, švietimo sistemos dalyviams, tėvams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams suteikti žinių apie inovatyvių verslumo metodų švietimo sistemoje taikymą. Projekto metu bus parengtos verslumo ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos, didinama verslumo ugdymo konsultantų kvalifikacija, pedagogai mokomi integruoti verslumą į formalųjį ir neformalųjį  ugdymą.

Verslumo ugdymo svarba pabrėžiama ir Lietuvos, ir ES švietimo sistemos vystymo dokumentuose. Išskiriama itin aktuali švietimo sistemos problema – daugelio dirbančių pedagogų išsilavinimo rinkos ekonomikos srityje trūkumas. Todėl siekiama sudaryti galimybes visiems mokyklose dirbantiems mokytojams praplėsti savo kompetenciją. Pedagogai įgis žinių apie rinkos ekonomikos pagrindus, susipažins su inovatyviomis metodikomis, jų taikymu ekonomikos ir kitų dalykų pamokose.

Projekte dalyvauja 10 Lietuvos mokyklų: Saulės privati vidurinė mokykla (Vilnius), Kovo 11-osios vidurinė mokykla (Kaunas), Žemynos gimnazija (Klaipėda), Juliaus Janonio gimnazija (Šiauliai), Juozo Balčikonio gimnazija (Panevėžys), Sūduvos gimnazija (Marijampolė), Tytuvėnų gimnazija (Kelmė), Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla (Tauragė), Veisiejų vidurinė mokykla (Lazdijai), Atžalyno vidurinė mokykla (Telšiai). Projektą įgyvendina Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija kartu su partneriais: VšĮ „Socialinės gerovės projekcija“, Vilniaus pedagoginiu universitetu, VšĮ „Kitas variantas“ ir VšĮ „Utenos verslo informacijos centras“.

Pirmasis projekto seminarų ciklas „Lyderių („trenerių“) pagal sukurtą metodiką mokymai“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje prasideda jau balandžio 18 dieną. Jų metu darbui su tikslinėmis projekto grupėmis ( mokiniais, tėvais, mokytojais, jaunimo organizacijų nariais) bus ruošiami „koučeriai“ (iš angl. coaching). Dalyviai bus supažindinti su „TOC for education“ metodikos teoriniais ir praktiniais aspektais, įgis pedagoginių ir socialinių kompetencijų bei praktinių žinių apie inovatyvių ugdymo priemonių taikymą švietimo procese. Mokymus baigę asmenys ne tik gaus specialius pažymėjimus, bet galės vesti užsiėmimus tikslinei projekto auditorijai.

Projekto „TOC for education“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas“ vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos uždavinio „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“ prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. ES finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. lapkričio 25 d., projekto vertė – 896,3 tūkst. Lt (paramos suma iš viso – 867,5 tūkst. Lt). Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Submit a Comment