Ar rodome tinkamą atsakomybės pavyzdį mokiniams? - Kitas Variantas

Ar rodome tinkamą atsakomybės pavyzdį mokiniams?

Vykstant aršiai pedagogų ir valdžios kovai, šiame ringe pamirštami moksleiviai ir pagrindiniai jų ugdymo tikslai. Mokykloje turėtų būti siekiama padėti asmeniui atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą bei ugdyti kritiškai mąstantį žmogų, gebantį atsakingai daryti sprendimus ir savarankiškai veikti. Tik ar norėdami jaunus žmones išmokyti atsakomybės, rodome tinkamą pavyzdį?

Kodėl svarbu išugdyti atsakomybės jausmą?

Vis dažniau galima pastebėti, kad vyrauja išsisukinėjimas, pareigų  vengimas, manipuliavimas, melas. Kur link tai veda, mes visi matome: net smulkiose konfliktinėse situacijose žmonės nemato savo veiksmų pasekmių, puldami ginasi ir kaltina kitus. Ir tai vyksta visuose lygmenyse – nuo tarpusavio žmonių santykių iki valstybės valdymo.

„Pirmiausia tėvai turėtų įdiegti atsakomybės jausmą vaikams. Tėvai turi patys prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, tik matydami tokį pavyzdį jauni žmonės mokosi atsakyti už savo veiksmus. Po to mokykla ugdo rašydama pažymius, tačiau pamiršta paaiškinti, kodėl reikia atsakingai pradėti ir užbaigti, siekti tikslų. Dažniausiai atsiribojama nuo paaiškinimo, jauno žmogaus nukreipimo tinkamu keliu“, – savo mintis dėsto neformalaus ugdymo „Kitas variantas“ vadovas Tomas Kaulinskas, kuris tiek suaugusiems, tiek moksleiviams veda saviugdos užsiėmimus.

Žmogus su išsiugdyta atsakomybe imasi adekvačių įsipareigojimų, laisvai vysto savo sugebėjimus ir talentus, pasitiki savimi. Atsakydamas už savo veiksmus gerbia ir kitų teisę daryti savo pasirinkimus.

„Atsakomybės jausmas žmogui užtikrina sėkmę, laimę, gerus rezultatus. Atsakingas žmogus suvokia ir pats sprendžia, ką jis iš tiesų daro su savo gyvenimu ir nekaltina aplinkybių. Atsakomybė – tai galimybė spręsti ir veikti”, – įsitikinęs T. Kaulinskas.

Svarbiausia geri pavyzdžiai aplinkoje

Politikų ir pedagogų niekaip neišsprendžiamuose ginčuose labiausiai nukenčia moksleiviai. Kokį pavyzdį jie mato? Kaip institucijos, kuriomis turėtų būti pasitikima, nusimeta nuo savęs atsakomybę, ieško kaltų, kaltina aplinkybes.

„Norime, kad jauni žmonės atsakingai žiūrėtų į savo gyvenimą, atsakingai rinktųsi specialybę, tačiau ar gerą atsakomybės pavyzdį rodome mes? Vos 15 procentų abiturientų atsakingai pasirenka studijų kryptį. Tam, kad situacija, keistųsi turime rodyti tinkamą pavyzdį laikytis įsipareigojimų ir taisyklių. Jei to jauniems žmonėms nepavyksta rasti šeimoje, mokykloje, jiems gali padėti  neformalios veiklos, savanorystė, skautai“ , -teigia „Kito varianto“ vadovas.

Tad gal vis dėlto verta prisiminti, koks tikrasis švietimo sistemos tikslas. Jame nėra apibrėžta tik tam tikrų žinių suteikimas ir mokymas. Remiantis surašytais siekiais ir principais švietimo sistema turėtų ugdyti atsakingas, sąmoningas ir pilietiškas asmenybes.

Fausta Anulytė,

Kitas Variantas

Submit a Comment